Wij garanderen dat alle werkzaamheden vakkundig en met de vereiste zorgvuldigheid zullen worden uitgevoerd. Steras maakt uitsluitend gebruik van periodiek gekalibreerde meetapparatuur. Metingen worden uitgevoerd volgens internationale standaarden waarmee de nauwkeurigheid gewaarborgd wordt.

Onderhoud

Wij voeren onderhoud uit om de betrouwbaarheid en inzetbaarheid van uw apparatuur te waarborgen. De veiligheid, zowel mechanisch als elektrisch, wordt nagekeken en nagemeten. De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen van de inspectie.

Verschillende normen stellen dat het periodiek preventief onderhoud tenminste elke 400 sterilisatie processen of minimaal één maal per twaalf maanden dient te geschieden. Uitgaande van deze normen hanteren wij standaard een onderhoud frequentie éénmaal per jaar. Indien het aantal sterilisatie processen beduidend hoger is kan in overleg met u de frequentie gewijzigd worden.

Het onderhoud kan u worden aangeboden middels een enkel bezoek of een onderhoudscontract.

Storingen

Als er onverwacht een probleem voordoet staan wij altijd voor onze klanten klaar. U krijgt altijd, ook na kantoortijd, een passende oplossing.

Wij komen langs voor een reparatie. Mocht een reparatie niet direct mogelijk zijn dan kunt u altijd gebruikmaken van één van onze bruikleen sterilisatoren. Heeft u een onderhoudscontract dan zijn er geen kosten verbonden aan een bruikleen sterilisator.

Neem contact met ons op in geval van een storing. U kunt ons ook buiten kantooruren bereiken op 06-23009784.